به گزارش افکارنیوز،
بهمن حسن بیگی رئیس گشت سیار تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار داشت: در پی شکایت‌های مردمی و گزارش واصله به تعزیرات مبنی بر اخذ وجوه اضافی از رانندگان خودرو توسط یکی از پارکینگ های فروشگاه به نام پایتخت پرونده ای تشکیل شد.
 
رئیس گشت سیار تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: در بررسی های صورت گرفته ارزش ریالی تخلف این فروشگاه 6 میلیارد ریال برآورد شده است.
 
وی گفت: در این پارکینگ از مراجعه کنندگان به ازای پارک خودرو به عنوان ورودی یک هزار و 500 تومان و به ازای ساعت اول 3 هزار تومان و به ازای ساعت بعدی 2 هزار تومان اخذ می‌شد، این در حالی است که نرخ مصوب برای پارکینگ ها برای ورودی 900 تومان و برای هر ساعت 315 تومان است.
 
حسن بیگی عنوان کرد: پرونده در شعبه رسیدگی کننده در جریان رسیدگی قرار دارد.