به گزارش افکارنیوز،

منصور مجاوری مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هماهنگ حقوق پرسنل رسمی و قراردادی و حق‌التدریس‌های آموزش و پرورش از ابتدای امسال خبر داد و اظهار داشت: بر اساس تبصره قانون بودجه سال ۹۶۶ و به منظور هماهنگی در پرداخت‌های پرسنل رسمی و غیر رسمی آموزش و پرورش، این موضوع انجام می‌شود.

وی افزود: در صورتی که شرایط فراهم شود، پرداخت هماهنگ حقوق، از این ماه و در غیر این صورت، از اردیبهشت‌ماه انجام خواهد شد.

تاکنون حقوق و مزایای پرسنل رسمی در بند«و» بودجه پیش‌بینی شده بود و حقوق سربازمعلمان، معلمان حق‌التدریس و قراردادی‌ها از بخش سایر هزینه‌ها پرداخت می‌شد و این موضوع موجب می‌شد که حقوق معلمان حق‌التدریس و پرسنل قراردادی و سربازمعلم همواره با تأخیر چندین ماهه پرداخت شود.