به گزارش افکارنیوز،

اسماعیل دوستی با اشاره به بدهی‌های موجود فیمابین دولت و شهرداری تهران اظهار کرد: بر اساس اظهارات جدید، دولتی‌ها آنها اعتقاد دارند که شهرداری تهران به آنها بدهی دارد.

وی تصریح کرد: در همین رابطه شهرداری نیز تأکید دارد که دولت مبالغی را در خصوص حمل و نقل عمومی به آنها پرداخت نکرده است و این بدهی‌ها انباشته شده است.

دوستی با تأکید بر اظهارات شهرداری تهران و دولتی‌ها تصریح کرد: در این زمینه باید حسابرسی شود و مشخص شود که چه نهاد و ارگانی به یکدیگر بدهی دارند.

رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران در این رابطه ادامه داد: امیدواریم تا پایان دوره مدیریت شهری تکلیف بدهی‌های شهرداری و دولت مشخص شود تا احتمالا شهردار بعدی مقروض نباشد.