گروه اجتماعی- رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که تخریب کنندگان ورزشکاران در شورای شهر با نگاهی سیاسی این اقدام را انجام می دهند، گفت: در میان داوطلبان شورای پنجم تهران نگاه سیاسی بر نگاه کارشناسی غلبه دارد.

به گزارش افکارنیوز، پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برآیند خود از داوطلبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: به نظر می رسد نگاه سیاسی در ثبت نام کنندگان این دوره بر نگاه کارشناسی غلبه دارد.

وی با اشاره به حاد ثه پلاسکو و فضای مثبتی که در خصوص لزوم غلبه فضای کارشناسی به سیاسی ایجاد شده بود، گفت: به نظر می رسد نگاه موجود در میان داوطلبان بر خلاف جوی بود که پس از پلاسکو ایجاد شد.

سروری ادامه داد: امید داشتیم که افراد کاربلد و کارشناسی حوزه شهری برای دوره بعد داوطلب شوند اما چهره هایی که در شورای اول، شورای شهر را به انحلال کشاندند همه حضور دارند.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی با بیان این که این افراد کارنامه مشخصی دارند، ادامه داد: سوال این است که این افراد با این کارنامه مشخص آمده اند برای شورای شهر و شهر چه اقدام خاصی انجام دهد؟ آیا می خواهند سورای پنجم را منحل کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر این که آراء شهروندان ویژگی هایی دارد  که باید آن ویژگی ها را پذیرفت، خاطرنشان کرد: برخی نسبت به حضور ورزشکاران یا هنرمندان در شورای شهر معترض هستند اما نمی توان هیچ صنف، دسته یا گروه قانونی را از حضور در انتخابات منع کرد.

وی ادامه داد: رشد فرهنگ عمومی جامعه بیانگر این است که شهروندان در انتخاب خود به این نکته توجه می کنند که به چه چیزهایی نیاز دارند نه به چه افرادی. 

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی با اشاره به این که باید از تمامی موضوعات و مسائلی که دغدغه شهروندان است از میان تخصص های شورای شهر سهمی وجود داشته باشد، گفت: اما باید دقت کرد که این سهم کاریکاتوری نشود. در صورتی که بین 31 نفر تعداد بالایی در یک تخصص باشند یا این که برعکس از یک تخصص مورد نیاز شهر هیچ شخصی وجود نداشته باشد، این فرآیند منطقی و متناسب با نیاز شهروندان نیست.

وی با تاکید بر این که نباید موضوع حضور ورزشکاران در شورای شهر را سیاسی کرد، گفت: حضور ورزشکاران در شورای شهر در شرایطی سیاسی قرار گرفت. افرادی که ورزشکاران را تخریب کردند تصور می کردند که خواستگاه رای یک جریان سیاسی در میان ورزشکاران بیشتر است این اقدام را انجام دادند. تصور می کنم این امر اقدامی سیاسی و سرمایه سوزی است.

این عضو  شورای شهر با اشاره به اقدامات رسول خادم در دور گذشته شورای شهر اظهار کرد: این شخص نه به عنوان یک ورزشکار بلکه به عنوان یک نماینده، شخصی تاثیرگذار بود. لذا باید با نگاهی کارشناسی به این موضوع نگریست.

لیلا موسوی نسب