به گزارش افکارنیوز،

سید مازیار حسینی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: با افتتاح این پایانه امکان تعمیر و نگهداری قطارهای متروی خط 4 توسعه پیدا کرده و به این ترتیب کاهش سرفاصله حرکت قطارها، کاهش مدت زمان سرویس‌های فنی دوره‌ای و نیز مدیریت بهتر ناوگان ممکن خواهد شد.

وی از پایانه متروی کلاهدوز به عنوان یکی از بزرگترین و کاملترین مجموعه‌های پایانه‌ای مترو در کشور یاد کرد و افزود این پایانه 16 هکتار مساحت دارد که در آن یک فضای مسقف به وسعت 20 هزار متر مربع ساخته شده است که قابلیت نگهداری 20 رام قطار مترو فراهم شده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: در حال حاضر 5/8 کیلومتر ریل‌گذاری در این پایانه انجام شده و 23 سوزن در طول این مسیرجانمایی و نصب شده است ضمن آنکه برج مراقبت ، پست برق و سایر بخش‌های فنی و اجرایی جهت ارائه سرویس کامل در خط 4 ایجاد شده است.

به گفته مازیار حسینی در آینده‌ای نزدیک همه خطوط مترو در ابتدا و انتهای خود دارای یک مجموعه پایانه‌ای کامل خواهند شد تا ضمن فراهم آمدن امکان نگهداری و سرویس مناسب، سرفاصله حرکت قطارها کاهش پیدا کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: پایانه متروی کلاهدوز در مرحله بعد توسعه پیدا کرده و علاوه بر ایجاد سوله‌های جدید تعمیر و نگهداری 20 کیلومتر ریل گذاری جدید نیز در آن انجام خواهد شد.