به گزارش افکارنیوز،

حوزه علمیه استان تهران اعلام کرد که در این حوزه بر مبنای معدل و به صورت بدون آزمون طلبه جذب می کند.

متقاضیان پذیرش بدون آزمون در حوزه علمیه استان تهران باید مدارک ثبت نام خود را در روزهای ۲ تا ۷ اردیبهشت ماه به مدرسه اولویت خود برای ادامه تحصیل ارائه کنند.

داوطلبان پس از ارائه مدارک ثبت نامی خود نوبت مصاحبه حضوری دریافت می کنند.

پذیرش در این دوره از طریق معدل سه سال آخر تحصیل کلاسیک (به جای آزمون ورودی) انجام می شود.

برای پذیرش در این دوره باید میانگین معدل سه سال آخر داوطلبان سیکل و مقطع اول متوسطه حداقل ۱۵، میانگین معدل سه سال آخر داوطلبان دیپلم انسانی حداقل ۱۴، میانگین معدل سه سال آخر داوطلبان دیپلم تجربی، ریاضی، کاردانش و هنرستان حداقل ۱۳ و میانگین معدل سه ترم آخر مقاطع کاردانی، ‌کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حداقل ۱۲باشد.