به گزارش افکارنیوز،

صبح امروز اعضای شورای عالی استان‌های کشور در نخستین طرح دستور جلسه امروز خود بودجه پیشنهادی شورای عالی استان‌ها و شوراهای فرادست سال 1396 را با رقم 19 میلیارد و 924 میلیون تومان به تصویب رسانده است. 

به گفته مهدی چمران  بودجه پیشنهادی سال 96 که در 7 سرفصل تنظیم و در جلسه امروز بررسی آن انجام شد، پس از تصویب کلیات آن اعضا قادر خواهند بود نظرات خود را در خصوص تغییر سرفصل‌ها در کمیسیون تلفیق شورای عالی استان‌ها مطرح و در صورت ضرورت و تصویب تغییراتی را در این سرفصل‌ها ایجاد نماییم.