به گزارش افکارنیوز،

محسن پیرهادی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران اظهار کرد: مجموعه بررسی‌های انجام شده در خصوص حادثه پلاسکو از سوی نهادهای مختلف نشان داد که علی‌رغم اتهامات جریان‌های سیاسی به نهادهایی مانند شهرداری، این مجموعه تنها مقصر حادثه پلاسکو نبوده است، بلکه بسیاری از مسئولیت‌های خود را استیفا کرده است.

وی افزود: براساس گزارش دولت مسئولیت شهرداری در این حادثه کمتر از 17 درصد بوده است و 5 وزارتخانه و نهاد دیگر در اعمال وظایف نظارتی و اجرایی خود قصور کرده‌اند.