گروه اجتماعی- معاون برنامه ریزی و توسعه امور شورا شهرداری تهران با بیان این که ماده 10 لایحه هوای پاک دردی از توسعه حمل و نقل عمومی در تهران دوا نمی کند، عنوان کرد: وزیر کشور دستور انتشار 2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل عمومی در پایتخت را صادر کرده است.

ناصر امانی معاون برنامه ریزی و توسعه امور شورا شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با اشاره  به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام وزارت کشور در ماده 10 لایحه هوای پاک به افزایش سالانه 5 درصد ناوگان حمل و نقل شهری در جلسه علنی 20 فروردین، اظهار کرد: در این مصوبه ذکر شده است وزارت‌کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود(هریک به‌ میزان 50درصد) سالانه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ  افزایش دهد.

وی ادامه داد: این مصوبه یک قید دارد و بر اساس این قید ذکر شده از محل اعتبارات شهرداری ها و بودجه سنواتی وزارت کشور باید این امر محقق شود. اما نکته اساسی در این خصوص است که مدیریت شهری در تهران در سال های گذشته در حالی که دولت هیچ گاه سهم 50 درصدی خودر از توسعه حمل و نقل عمومی را کامل پرداخت نکرده، همواره بیش از توان و سهم خود به توسعه این موضوع مهم در پایتخت پرداخته است.

معاون شهردار تهران افزود: اگر شهرداری تهران تا کنون از محل اعتبارات خود به توسعه  این امر مهم کمک نمی کرد باید حمل و نقل عمومی در پایتخت را تعطیل می کردیم.

وی با اشاره به این که مشخص نیست وزارت کشور در بودجه سال های آتی خود مبلغی را برای توسعه حمل و نقل شهری پیش بینی می کند یا خیر، گفت: در صورت پیش بینی بودجه سوال این است که آیا مجلس این بودجه را تصویب می کند و در صورت تصویب هنگام تخصیص اعتبار آیا این موضوع در اولویت قرار می گیرد یا خیر؟

امانی با بیان این که مدیریت شهری هیچ آینده روشنی در خصوص کمک دولت به توسعه حمل و نقل عمومی در پایتخت نمی بیند، تاکید کرد: ماده 10 لایحه هوای پاک نیز مانند سایر مصوبات کاری از پیش نمی برد. گویا باید با اتکا به منابع داخلی شهرداری تهران برای حمل و نقل عمومی برنامه ریزی کنیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه امور شهری شهرداری تهران با بیان این که تنها کمک دولت به توسعه حمل و نقل عمومی در تهران انتشار اوراق مشارکت بدین منظور است، عنوان کرد:  اخیرا مجوز وزیر کشور برای انتشار اوراق مشارکت را دریافت و این موضوع در حال سپری کردن مراحل نهایی خود است.

وی ادامه داد: در صورت امضا وزیر کشور، دستور انتشار این اوراق به بانک مرکزی ارایه و مراحل اداری خود را طی می کند.

امانی با بیان این که این مجوز اجازه انتشار 2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به منظور توسعه حمل و نقل عمومی در تهران را ارایه می دهد، خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نشده است که این عدد به صورت  دو مرحله ای تزریق یا به صورت یکجا انجام می شود. این موضوع در مذاکرات با بانک عامل به نتیجه قطعی می رسد.

معاون شهردار تهران با بیان این که تضمین بازپرداخت این اوراق بر عهده دولت است، خاطرنشان کرد: لذا این موضوع ظرفیت بسیار خوبی را برای توسعه حمل و نقل عمومی به وجود می آورد. سال گذشته نیز بیش از  یک هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر و کمک شایان توجهی به توسعه متروی تهران شد.

 

لیلا موسوی نسب