به گزارش افکارنیوز،
معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت خرید تجهیزات سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، اظهار داشت: کمبود تجهیزات سازمان آتش نشانی هنوز برطرف نشده است.
 
وی افزود: سازمان آتش نشانی شهرداری تهران لیست اقلام مورد نیاز خود را به شورا ارایه کرده اما بدون شک برای خرید تجهیزات زمان زیادی لازم است.
 
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران گفت: مشکل سازمان آتش نشانی تنها کمبود تجهیزات نیست بلکه مشکلات دیگری در بحث آموزش نیز دارند که باید در راستای برطرف کردن آنها هم اقدام کنند.
 
آباد در پایان  تصریح کرد: بدون شک مرتبط بودن آموزش با کاری که انجام می شود از جمله موضوعاتی است که می تواند یک سازمان عملیاتی را کارآمد کند.