به گزارش افکارنیوز،
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در نشست زمین پاک  که امروز( شنبه ) برگزار شد اظهار داشت: امروزه الگوی مصرف جهانی بوده و جامعه ما نیز در ابعاد مختلف درگیر آن است.
 
 
ابتکار در ادامه افزود: مصرف آب، انرژی ،غذا و دیگر مصارف به لحاظ پایداری سرزمین و توجه به حقوق نسل های آینده از الگوی صحیحی پیروی نمی کند و نیازمند بازنگری جدی است و روز زمین پاک فرصتی برای مرور وضعیت موجود و مسیر پیش رو است‌.
 
رئیس محیط زیست تصریح کرد:  روز زمین پاک در ایران از سال های گذشته بر محور مدیریت مصرف، کاهش و بازیافت پسماند و زباله و پاکسازی آن از طبیعت متمرکز شده و البته در این زمینه، کشورمان صاحب قانون مدیریت پسماند است که در سال 1383 به تصویب رسید و شامل آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی است.
 
 
ابتکار در ادامه گفت: در دولت یازدهم این قانون به عنوان یک اولویت در مدیریت شهری و مناطق روستایی در دستور کار قرار گرفت. به طوری که ضمن بازنگری آن تسهیلات و حمایت‌های مختلفی در فعالیت های مرتبط با مدیریت پسماندها انجام شده است.