به گزارش افکارنیوز،

با هدف تامین بخشی از نیازهای نیروی انسانی شرکتهای تابعه صنعت نفت در مناطق محروم عملیاتی و بد آب و هوا متقاضیان طرح نظام(امریه) در صورت تمایل به ثبت نام می توانند پس از فارغ التحصیلی و  ۶ ماه قبل از تاریخ اعزام در سایت معاونت منابع انسانی به نشانی eservice.mop.ir/mios نسبت به ثبت نام اقدام کنند.