به گزارش واحد مرکزی خبر، قره شیخلو افزود : در کشورمان امکانات زیادی برای چاپ و انتشار قرآن موجود است و لزومی برای صرف هزینه های بسیار و اسراف منابع مالی در خارج از کشور برای انتشار و چاپ قرآن های چینی نیست.
وی افزود: براساس سه اساس نامه مورد تائید رهبر معظم انقلاب توسعه فعالیت‌های آموزش قرآن در سراسر کشور، ساماندهی مردمی در زمینه مشارکت‌های قرآنی و نظارت بر چاپ و نشر قرآن، فعالیت‌های عمده سازمان دارالقرآن کریم را تشکیل می‌دهد.
قره شیخلو گفت: براساس قوانین مصوب شده چاپ و نشر قرآن کریم در کشور، دارالقرآن کشور وظیفه دارد پس از مطالعه و تایید صحت مطالب و درستی چاپِ آیاتِ مندرج در قرآن اجازه نشر آن را صادر کند.
۷۰۰ هزار جلد کتب مختلف آموزشی و منابع قرآنی و ۱۰۰ هزار جلد قرآن کریم پارسال در کشور چاپ شد.