به گزارش واحد مرکزی خبر، سرپرست تیم پزشکی جداسازی این دوقلوها از موفقیت آمیز بودن عمل جراحی خبر داد و گفت : این عمل جراحی با مشارکت تیم پزشکی ۱۰ نفره انجام شد.
دوقلوهای به هم چسبیده پنج ماه پیش در شیراز متولد شدند.
دکتر بهادر وضعیت عمومی دوقلوها را مساعد توصیف کرد و گفت: این دوقلو در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.
دکتر صلاحی، از متخصصان شرکت کننده در این عمل جراحی هم گفت: جدا کردن کبد، استخوان جناق سینه و اعضایی که حین عمل تشخیص داده شد که مشترک هستند و همچنین پیوند پوست از جمله کارهایی بود که برای جداسازی این دوقلوها انجام شد.
بگفته ی سرپرست تیم پزشکی جداسازی این دوقلوها عمل جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده از ناحیه شکم و سینه برای نخستین بار در کشور انجام شد.
این دوقلوهای پسر ، اولین فرزندان پدر ومادر ۳۰ ساله هستند که خداوند به آنها اعطا کرده است.