ایران: شامگاه پنجشنبه - ۱۲ آبان - مأموران كلانتري ۱۳۱ شهرستان ري از وقوع نزاع خونين در يكي از بوستانهاي جنوب تهران خبردار شدند، دقايقي بعد كه براي بررسي ماجرا راهي محل حادثه شدند، در نخستين تحقيقات دريافتند پسر جواني به نام اكبر - ۲۳ ساله - در حالي كه در جريان درگيري با ۳ تن از دوستانش و با ضربه كارد يكي از آنها به نام مهرداد - ۲۲ ساله - مجروح شده بودپس از انتقال به بيمارستان بر اثر شدت جراحت وارده جان باخته است.ب دينترتيب با اعلام وقوع اين جنايت به بازپرس كشيك ويژه قتل شهرستان ري، تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران با دستور بازپرس دانشور رسيدگي به اين پرونده را در دستور كار خود قرار داد.

با شروع تحقيقات تيم جنايي، متهم اصلي و همدستانش شناسايي و دستگير شدند.مهرداد كه از اشرار سابقهدار بود، ضمن اعتراف به قتل گفت: دو ماه قبل از زندان آزاد و پيش يكي از دوستانم مشغول به كار شدم تا اينكه روز حادثه دوستانم از من خواستند براي درگيري با اكبر آنها را همراهي كنم، اما از آنجا كه تصميم گرفته بودم ديگر خلاف نكنم، با آنها رفتم تا مانع درگيري بشوم، اما به محض اينكه سر قرار رسيدم، اكبر شروع به ناسزاگويي كرد. وقتي درگير شديم، نميدانم چه اتفاقي افتاد، فقط يك لحظه به خودم آمده و متوجه شدم با كاردي كه در دست داشتم، اكبر را مجروح كردهام. متهم در حالي كه از جرم خود بشدت ابراز پشيماني ميكرد، با دستور بازپرس پرونده بازداشت شد. تحقيقات در اينباره ادامه دارد.