به گزارش مهر، پایگاه خبری the local online ، اخیرا در گزارشی از صرفه جویی مالی یک کارخانه تصفیه فاضلاب در اثر استفاده از موسیقی موتزارت خبر داد.

بر این اساس، مسئولان این ایستگاه تصفیه آب در براندنبورگ(جنوب شرقی) برلین از موسیقی موتزارت برای فعالیت یک باکتری مخصوص به کار می برند که در تصفیه فاضلاب فعال عمل می کند و باعثکاهش میزان رسوبات نیز می شود.

بنابر این گزارش این مسئله باعث کاهش یک هزار متر مکعبی میزان رسوبات طی یک سال اخیر نسبت به سالهای گذشته شده است.