به گزارش واحد مرکزی خبر،رئیس مرکز آمار ایران گفت: سرشماری بقیه مردم با حضور ۵۴ هزار مامور آمارگیر ادامه دارد.


آقای عادل آذر با اشاره به اینکه همکاری مردم در این مدت بسیار خوب بوده است به آنان توصیه کرد: از فردا تا دوشنبه که روز پایانی سرشماری است یکی از افراد درخانه حضور داشته باشد تا کار سرشماری خانوارهای غایب انجام شود.


وی افزود: تمهیداتی برای سرشماری خانوارهای غایب در نظر گرفته شده که انجام فشرده کار در روز جمعه(فردا) از آن جمله است.


عادل آذر گفت: ماموران سرشماری موظف شدند با خانوارهای غایب هماهنگ باشند و در یک زمان مشخص برای انجام کار به در منازل مراجعه کنند.


وی از خانوارهای غایب خواست با شماره تلفن هایی که ماموران هنگام حضور نداشتن آنها گذاشته اند تماس بگیرند و برای حضور ماموران با آنان هماهنگ باشند.


رئیس مرکز آمار ایران گفت: امسال نخستین بار جمع آوری اطلاعات خانوارها در برخی مناطق تهران به صورت الکترونیکی، آزمایشی انجام شد.


در این روش اطلاعات در یک دستگاه به نام PDA که مانند رایانه شخصی است ثبت می شود.


در سال ۹۵ سرشماری کل کشور با همین روش انجام خواهد شد.