عصرایران:در پی انتشار خبری درباره یکی از هواپیماهای هما ، روابط عمومی ایران ایر توضیحات زیر را برامان ارسال داشت که عیناً منتشر می شود:

احتراما " بازگشت به درج خبری با عنوان " از بال هواپیمای ایران ایر بنزین می چکید، مسافران فهمیدند " درعناوین خبرآن پایگاه درروز پنج شنبه نوزدهم آبان ماه سال جاری، توضیح ذیل ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات، نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آید.
هواپیمای پرواز شماره ۸۴۱ از کوالالامپور به تهران، در زمان سوخت گیری در فرودگاه کوالالامپور بخشی ازآن سرریز شده که ازنگاه مسافرنشت بنزین از بال هواپیما بوده است. اگرچه که این موضوع بعضا " هنگام سوختگیری رخ می دهدوامری عادی است لذا اقدامات بعد از اتمام سوخت گیری انجام و هم اکنون هواپیمای این پرواز در مسیر بازگشت به تهران می باشد
شايان ذكر است براساس دستور المعل ها و رويه هاي موجود ،خلبان ومهندس پرواز قبل از پرواز نسبت به بازديد هواپيما روي زمين اقدام وبعدازحصول اطمينان از سيستم هاي ايمني هواپيما پرواز مي نمايند.