احمد محمد علی مدیر عامل بانک توسعه اسلامی با تشکر از حجاج و بعثه حج کشورهای مختلف و مسولان حج این کشورها گفت: گوشت این یک میلیون گوسفند قربانی طبق آن مقصدی که بعثه کشورها اعلام کند برای امور خیریه و طبق ضوابط شرعی به مستمندان و فقرا اختصاص می یابد.
احمد محمد علی رئیس بانک توسعه اسلامی همچنین از مسلمانان سراسر جهان می توانند از طریق اینترنت هرگونه فدیه و صدقه را در طول سال و عید قربان از طریق سایت www. adahi. org اعلام کنند و انگار که در مکه مکرمه حضور داشته اند، به نیابت از آنها این صدقه و فدیه از طریق بانک توسعه اسلامی به فقرا می رسد.
به گزارش فارس رئیس سازمان حج و زیارت نیز از قربانی کردن ۹۹ هزار راس گوسفند برای حجاج ایرانی و مقیم خارج کشور در عید قربان امسال در منا خبرداد و گفت: گوشت قربانی بعد از ذبح شرعی گوسفند، از تونل انجماد می گذرد و به روش بهداشتی نگهداری می شود و سپس از طریق بانک توسعه اسلامی بر اساس سفارش ایران به کشورهای مورد نظر و مردم مستمند اهدا می شود.
وی گفت: سال گذشته بخشی از گوشت قربانی بین سیل زدگان پاکستان و بخشی به قحطی زدگان آفریقا اهدا شد.
امسال هنوز تصیم قطعی گرفته نشده و شاید قحطی زدگان مسلمان سومالی و سیل زدگان پاکستان دوباره برای دریافت گوشت قربانی معرفی شوند.