به گزارش افکارنیوز،

در مناظره روز جمعه مورخ 8 اردیبهشت ماه 96 یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، آمار بی‌سوادان را 10 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد. در پی اعلام  این آمار، سازمان نهضت سوادآموزی جوابیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

1- بی‌سواد کسی است که توانایی خواندن و نوشتن را ندارد.

2- تعداد و درصد افراد باسواد و بی‌سواد براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود، تعیین می‌شود.

3- نتایج دوره سرشماری سال‌های 1385، 1390 و 1395 نشان می دهد که در گروه سنی 6 سال و بالاتر:

درصد باسوادی بین سال‌های 85 تا 90 فقط 2 درصد رشد کرده در حالی که درصد باسوادی در سرشماری 95، 2.85 درصد رشد داشته است، یعنی نرخ رشد باسوادی 14 برابر مدت مشابه در سال های 90-85 است.

قدر مطلق تعداد بی‌سوادان در سال های 85 تا 90 فقط 116.000 نفر کاهش پیدا کرده در حالی‌که، کاهش تعداد بی‌سواد در سال های 95-91 بالغ بر 1.524.000 نفر است که 14 برابر مدت مشابه سال‌های 85 تا 90 است.

4- تصور میشود، آمار اعلام شده مربوط به سرشماری سال 1390 است که رقم صحیح آن حدود 10.320.000 نفر است در حالی که در سرشماری 1395 به 8.796.134 نفر کاهش یافته است.

5- وضعیت سوادآموزی در گروه سنی 49-10 ساله که گروه هدف سوادآموزی در سال‌های اخیر است، مطلوب‌تر است به طوری که درصد باسوادی اولین گروه براساس سرشماری 1395، حدود 94.73% است که نسبت به سال های 90-85 رشد 2.28 درصدی را نشان می‌دهد.

6-تعداد بی‌سوادان 49-10 سال در سرشماری سال 1395 با کاهش 1.113.700 نفری به 2.723.000 نفر رسیده است که 4 برابر میزان سال های 90-85 با کاهش آمار مواجه هستیم.