گروه اجتماعی- معاون برنامه ریزی و توسعه امور شورا شهرداری تهران با اشاره به این که خطر ساختمان های قدیمی شهر تنها به دلیل بروکراسی اداری بیخ گوش شهر است، عنوان کرد: شهرداری تهران در کمیسیون کلان شهر های دولت درخواست نهایی تلقی کردن گزارش بازرسان آتش نشانی را در مورد ساختمان های قدیمی ارایه داد.

ناصر امانی معاون برنامه ریزی و توسعه امور شورا شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با اشاره به خلاء قانونی در حوزه نظارت بر ایمنی ساختمان های قدیمی اظهار کرد: در گزارش کمیته ملی پلاسکو به صراحت ذکر شده است که آتش نشانی در تمامی شهرهای کشور از جمله تهران از پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی لازم برای اخطارهای ایمنی که ارایه می دهد برخوردار نیست.

وی با اشاره به تنها سند قانونی که گزارش های آتش نشانی را تنها در اولویت کار بازرسان ایمنی وزارت کار قرار می دهد، خاطرنشان کرد:تنها سند موجود در این حوزه آخرین مصوبه سال 93 دولت است. اما این سند به این معنی است که اگر یک بازرس آتش نشانی در مورد ایمنی یک ساختمان به عنوان یک کارشناس تشخیص ناایمن بودن ساختمان را داد، این تشخیص منوط به بازبینی مجدد بازرس وزارت کار است.

امانی ادامه داد: پس از بازبینی مجدد بازرس وزارت کار و تشخیص توسط او، درخواست پلمپ را به مراجع قضایی ارایه می دهد. 

معاون شهردار تهران با اشاره به حجم بالای ساختمان های قدیمی در پایتخت و نیز محدود بدن تعداد بازرسان وزارت کار، عنوان کرد: در کمیته فرعی کمیسیون کلان شهرهای دولت پیشنهاد دادیم به توجه به حجم کار بررسی ساختمان های قدیمی در تهران گزارش های سازمان آتش نشانی قطعی تلقی شود  وبازرس وزارت کار مجددا گزارش آتش نشانی را بررسی نکند.

امانی تاکید کرد: در واقع می توان گفت صرفا به دلیل بروکراسی اداری یک خطر بزرگ بیخ گوش شهر است. 

معاون شهردار تهران با بیان این که امیدواری ما برای رفع خلاء قانونی در حوزه ساختمان های قدیمی شهر، لایحه مدیریت شهری بود، گفت: سرانجام این لایحه نیز که در حال حاضر در ابهام قرار دارد.

امانی با تاکید بر این که شهرداری تهران از نظر قانونی امکان بررسی نهایی ساختمان های قدیمی شهر و ارایه درخواست پلمپ آنها به دادستانی را ندارد، اظهار کرد: این در حالی است که از نظر امکانات و حساسیت هایی که مدیریت شهری در این زمینه دارد، آمادگی بررسی و توقف فعالیت ساختمان های قدیمی شهر را داریم. 

وی در پایان عنوان کرد: شهردار تهران در سال 93 نام ساختمان پلاسکو را در شورای شهر ذکر و تاکید کرد مدیریت شهری را از ابهام قانونی که در مورد توقف فعالیت ساختمان های قدیمی وجود دارد خارج کنید.

 

لیلا موسوی نسب