به گزارش افکارنیوز،

محققان موفق شدند دوربینی بسازند که می‌تواند با سرعت 0.2 تریلیونیم ثانیه فیلمبرداری کند.

برای نشان دادن توانایی‌های این دوربین، سرعت نور در گذر از مسافتی به نازکی یک ورق کاغذ را تصویربرداری کردند.

محققان در دانشگاه لوند سوئد می‌گویند که "این دوربین فوق‌العاده سریع جدید، قادر به ضبط فرآیندهای سریع در شیمی، فیزیک، زیست شناسی و زیست پزشکی است که تا کنون ثبت نشده‌اند."

طبق این گزارش، مدت زمان لازم برای سفر نور از ضخامت یک تکه کاغذ تنها یک پیکوثانیه یعنی یک تریلیونیم یک ثانیه است.

قرار است از این دوربین فوق سریع برای ثبت فرآیندهایی که در طبیعت اتفاق می‌افتد استفاده کنند.