به گزارش افکارنیوز،
دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب کرمان اظهار داشت: متاسفانه برخی از کسانی که با ثبت نام در انتخابات شوراها مدعی سامان امور شهری هستند و در این زمینه احساس تکلیف کرده اند در تبلیغات خود حتی به بافت های تاریخی و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و حتی شاخه های درختان هم رحم نکرده و روی آن پوستر چسبانده و تبلیغات کرده اند.
 
وی با انتقاد از اینکه "برخی ها شاخه های درختان را شکسته و یا خمیده کرده و پوسترهای خود را از آن آویزان کرده اند " تاکید کرد: متاسفانه در روند تبلیغات شاهد ناهنجاری ها و اعمال غیرقابل قبول از سوی برخی نامزدهای انتخابات شوراها هستیم که حتی موجب آسیب رساندن به بافت های تاریخی می شود.
 
سالاری افزود: به منظور انجام تبلیغات انتخابات شوراها محل های خاصی در نظر گرفته شده و در جلسات توجیهی متعدد به کاندیداها اعلام شده که از این محل ها استفاده کنند اما باز هم شاهد برخی ناهنجاری ها و تخلفات هستیم.
 
دادستان کرمان تاکید کرد: با متخلفان و هنجارشکنان در تبلیغات انتخابات شوراها برخورد قانونی خواهد شد.