به گزارش افکارنیوز،
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران  با اشاره به استفاده از آب شرب در پر کردن استخرهای خانگی، اظهار داشت: 90 درصد استخر های منازل شمال شهر تهران بر اساس اطلاعات به دست آمده با آب شرب پر می شود.
 
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: هم اکنون آپارتمان های بزرگی که در شمال شهر تهران ساخته می شود در طبقات منفی خود استخرهای بزرگ ساخته اند که عمده آنها با آب شرب پر می شود به همین منظور با توجه به محدودیت منابع آبی که در کشور وجود دارد باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
 
قناعتی ادامه داد: لزومی ندارد که یک عده از 4 درصدی ها استخر داشته باشند در حالی که در همه مراکز و مجموعه های شهرداری تهران استخر ساخته شده و مردم می توانند از این استخرها استفاده کنند.
 
وی تاکید کرد: نیازی نیست عده ای استخر خصوصی داشته باشند و با تعرفه دولتی که حق مردم است آب به قیمت دولتی بگیرند و با آن استخرهای خود را پر کنند.
 
قناعتی گفت: سازمان آب و شهرداری ها باید نظارت کافی داشته باشند تا این استخرها با تانکرهای آب های زیر زمینی و غیر شرب پر شوند چراکه هم اکنون کشور با بحران آب رو به رو است و نباید آب را به هدر بدهیم.