به گزارش افکارنیوز،

سیف الله ابوترابیان در نشست خبری به مناسبت  برگزاری انتخابات گفت: در زمان های عادی برای صدور شناسنامه المثنی یک ماه زمان پیش بینی می شود. اما با توجه به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو, در روز گذشته رییس سازمان ثبت احوال به واحد های اجرایی اعلام کرد,  کسانی که درخواست المثنی تا روز 27 اردیبهشت را بدهند تا 28 اردیبهشت شناسنامه خود را تحویل می گیرد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال افزود: در برخی از اداره ها در شهرستان ها یک تا 24 ساعت شناسنامه صادر می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل حجم جمعیت در شهر تهران صدور شناسنامه المثتی زمان‌بر است، گفت: اگر افراد تا 27 اردیبهشت درخواست صدور شناسنامه کنند تا پیش از برگزاری انتخابات برای آنان صادر می شود.

سخنگوی ثبت احوال تصریح کرد: اگر فردی شناسنامه‌اش مفقود شده و فرد با دریافت شناسنامه المثنی امکان سو استفاده را داشته باشد یا بخواهد با دو شناسنامه رای دهد به عنوان متخلف با وی برخورد می شود چرا که شماره ملی فرد ثبت شده و فرد تنها می‌تواند با یک شناسنامه رای دهد.

وی تصریح کرد: اگر فردی کارت ملی خود را گم کرده باشد یا شماره کارت خود را نداشته باشد با تماس به اداره‌های ثبت احوال و با ارایه مشخصات شخصی شماره کد ملی را تلفنی دریافت می کنند.

ابوترابی در مورد سوء استفاده احتمالی از شناسنامه متوفی بدون عکس گفت: افرادی که شناسنامه‌های بدون عکس دارند نمی‌توانند رای بدهند. لذا نمی‌توان از شناسنامه فرد متوفی سوء استفاده کرد.

وی بیان کرد: شرایط شرکت در انتخابات 18 سال تمام است و افرادی که شناسنامه آنان عکس ندارد نمی‌توانند رای دهند. البته اگر فردی شناسنامه‌اش عکس نداشته باشد در این روزها می تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال شناسنامه اش را عکس دار کند.
وی گفت: ایرانیان خارج از کشور نیز می توانند با داشتن گذرنامه برای رای دادن اقدام کنند و ایرانیان در کشور داشتن شماره کارت ملی و شناسنامه الزامی است.

ابوترابی ادامه داد: تعویض شناسنامه 6 ماه زمان می برد که اکنون در تلاشیم به 15 روز این زمان را برسانیم.

سخنگوی ثبت احوال گفت: برای انتخابات شورای شهر و الکترونیکی شدن آن شماره ملی و مشخصات سه جلدی فرد استعلام می شود.
وی افزود: چنانچه فردی در شعبه‌ای رأی دهد و بخواهد مجدد رای بدهد شناسایی شده و از نظر قانون متخلف محسوب می شود.
ابوترابی گفت: هیچ ضرورتی به تعویض شناسنامه در این مقطع قبل از انتخابات نیست مگر اینکه شناسنامه پاره شده یا آب خورده باشد یا فاقد مدرک هویتی باشد.

وی افزود: آخرین شماره شناسنامه افراد معتبر و استعلام می شود.