به گزارش افکارنیوز،
رئیس هیات نجات غریق انزلی امروز گفت: یکی از این افراد اهل مشهد و دیگری اهل انزلی است.
 
آقای جابری با بیان اینکه حادثه از زمانی آغاز شد که یک خانواده مشهدی برای شنا در دریای خزر به ساحل اطبای شهر انزلی که جز مناطق خطر آفرین است رفته بودند افزود: پدر و پسر این خانواده در حال غرق شدن بودند که جوان انزلی به کمک شان شتافت که بعد از نجات پسر نتوانست خود و پدر را نجات دهد و به کام مرگ رفت.
 
وی گفت: جسد مرد مشهدی و جوان اهل انزلی از آب دریا بیرون آورده و به پزشکی قانونی منتقل شد.