به گزارش افکارنیوز،

سرپرست اورژانس کشور خاطرنشان کرد: مجروحان این حادثه به بیمارستانهای طرفه، سینا، معیری، هفت تیر و امام حسین منتقل شدند.

کولیوند  که در صحنه حادثه تیراندازی حضور دارد، از حضور وزیر بهداشت برای پیگیری مجروحان در بیمارستانها خبر داد.