به گزارش افکارنیوز،

پلیس اصفهان اعلام کرد هیچگونه شکایتی از شهربانو منصوریان قهرمان وشوو جهان به علت تبلیغات انتخاباتی نکرده است.

پلیس اصفهان در خصوص مطالب مطرح شده در شبکه‌های مجازی به نقل از سرکارخانم «شهربانو منصوریان» قهرمان ووشوی ایران و جهان اعلام می‌دارد: درجریان تب وتاب فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و شورا‌ها؛ پیرو درخواست اعضای شورای تامین شهرستان سمیرم (استان اصفهان) مبنی برمعرفی افراد به دادستانی که در ایام انتخابات و به ویژه روز اعلان نتایج دست به تجمع و رفتار‌های نابهنجار و اقدامات بدون مجوز زده اند، متاسفانه نام سرکار خانم «شهربانو منصوریان» نیز در این لیست بوده است که دادستان محترم با تحقیق و بررسی و انجام اقدامات قضائی برای آنان قرار التزام صادر می‌کند.
لازم به ذکر است که هیچ گونه شکایتی از سوی نیروی انتظامی علیه این فرد یا افراد دیگر صورت نگرفته است.