به گزارش افکارنیوز،

از لحظاتی قبل در حوالی میدان امام خمینی دود سیاه رنگی به هوا برخواست

براساس اطلاعات موجود این دود ناشی از سوختن لاستیک در یک مغازه فروش لاستیک در خیابان اکباتان بوده است.

اطلاعات موجود حکایت از آتش سوزی در مغازه لاستیک فروشی در خیابان اکباتان بوده است.