برای همه تازه عروس ها و دامادها مخصوصا این زوج آرزوی خوشبختی و سلامتی را خواستاریم