به گزارش افکارنیوز،
سیما منادی روانشناس اظهار کرد: یکی از رفتارهای آزار دهنده کودکان برای والدین این است که فرزندشان بخواهد با توسل به خشونت به خواسته خود برسد که در این موقعیت پدر و مادر هرگز نباید از موضع خود کوتاه بیایند و درخواست او را اجابت کنند.
 
 وی اضافه کرد:والدین باید در یک گفتگوی ساده و محبت آمیز با فرزندشان، آسیب های رفتاری را به وی گوشزد کنند.
 
 منادی در ادامه گفت: ابراز محبت و توجه کافی به کودک بسیار مهم است، و والدین باید بر کارهای خود دقت کافی داشته باشند و از رفتارهایی مانند کتک زدن فرزند، پرخاشگری و ناسزا گویی برای تحمیل خواسته خود بر آن ها دوری کنند زیرا کودکان به طور مستقیم از رفتارهای پدر و مادر خود الگوبرداری می کنند.
 
 این روانشناس تأکید کرد:والدین باید توجه داشته باشند که برای کارهای کم اهمیت به کودک سخت نگیرند چرا که باعث رنجش و مخالفت دائمی کودک با والدین می شود.
 
منادی با بیان اینکه والدین نباید به دنبال مرز مشخصی برای سخت‌گیری نسبت به فرزندان خود باشند، گفت: سختگیری می تواند مثبت یا منفی باشد و این والدین هستند که باید با هوشیاری و آگاهی کامل نسبت به رفتارهای کودک و ابراز واکنش های صحیح و به موقع، مرزها را رعایت کنند.