به گزارش افکارنیوز،

مهدی چمران گفت: پس از گزارش سازمان بازرسی کل کشور، حواشی مختلفی پیرامون استخدام های اخیر صورت گرفته در شهرداری تهران مطرح شده است.

وی افزود: باید به این موضوع توجه شود که موضوعات مطرح شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور تنها یک گزارش بوده و حکم نهایی در رابطه با آن صادر نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به لزوم پاسخگویی شهرداری به نامه های ارسال شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور اظهارکرد: زمانی که سازمان بازرسی نامه ای را ارسال می کند، شهرداری موظف است پاسخ قانع کننده ای را به این سازمان ارسال کرده تا روند بررسی ها ادامه پیدا کند.

چمران ادامه داد: پس از بررسی پاسخ های ارائه شده، سازمان بازرسی کل کشور نتیجه را به قوه قضائیه ارسال تا در آنجا حکم نهایی صادر شود.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید به طور شفاف توضیحاتی را به سازمان بازرسی و شورای شهر ارائه کند خاطرنشان کرد: در بحث استخدام های مترو، حاشیه های بیشتری به نسبت سایر استخدام ها مطرح شده و لازم است شهرداری پاسخ های قانع کننده ای در این رابطه ارائه دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر تبدیل وضعیت تعداد قابل توجهی از کارکنان شهرداری تهران گفت: تعداد قابل توجهی از استخدام ها به نوعی افرادی بوده اند که تبدیل وضعیت شده و در میان آنها نفراتی حضور داشته اند که بیش از 20 سال کارمند قراردادی شهرداری بوده اند.