به گزارش افکارنیوز،

به دنبال اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری تهران در جهت راه اندازی موزه صلح و تلاش در جهت تحقق صلح پایدار جهانی و جهان عاری از سلاح هسته ای، شهر تهران به عنوان شهر راهبر سازمان شهرداران صلح انتخاب شد.

این انتخاب به منظور تقویت شبکه میان شهرهای عضو و رشد هرچه بیشتر افکار عمومی به سوی تحقق جهان عاری از سلاح هسته ای صورت گرفته است.

 

انتخاب تهران به عنوان شهر راهبر سازمان شهرداران صلح

 

همچنین شهردار هیروشیما ژاپن و رئیس سازمان شهرداران صلح طی حکمی، محمدباقر قالیباف را به عنوان عضو اجرایی سازمان شهرداران صلح منصوب کرد.

 

براساس این گزارش سازمان شهرداران صلح یک سازمان مردم نهاد بین المللی است که در سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱ شمسی) به ابتکار شهرداران هیروشیما و ناگازاکی و با اعلام رسمی در سازمان ملل متحد تاسیس شد.