سرهنگ مهرداد امیدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: استفاده از اسناد مجعول برابر قانون جرم است و افراد استفاده کننده از این اسناد شناسایی، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی می شوند. افراد جاعل و سودجو با حرف های فریبنده شهروندان را به استفاده از سندهای جعلی سوق می دهند.

وی ادامه داد: متاسفانه تعداد افراد استفاده کننده از اسناد مجعول با جاعلان برابری می کند. اگر هموطنان از مجازاتهای استفاده از اسناد جعلی مطلع باشند استفاده از این سندها کاهش می یابد.

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی از افزایش ضریب امنیتی اسناد خبر داد و افزود: درصورتی که از سیستم های یک پارچه الکترونیکی توسط دستگاهها و مراکز هویتی استفاده شود میزان جعل اسناد کاهش چشمگیری می یابد. خوشبختانه هم اکنون با هوشمند سازی گواهینامه، گذرنامه و کارت پایان خدمت جعل آنها نزدیک به صفر است.