وحید نوروزی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه تا ۱۵ اسفند سال ۹۰ تمام آرمهای سال آینده توزیع خواهد شد، گفت: برنامه ریزیهای لازم انجام شده است.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: ۹۸ هزار و ۲۰۰ فقره آرم سالانه و ۱۰ هزار فقره آرم طرح ترافیک روزانه و هفتگی صادر می‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که دیگر امکان جعل آرم‌ها وجود ندارد، گفت: تمام کارها به صورت اینترنتی انجام می‌شود و افراد با مراجعه به سایت www. tehran. ir می‌توانند ثبت‌نام کنند.

نوروزی با تأکید بر این موضوع که پرداخت پول شهروندان به صورت الکترونیکی شده است، گفت: در سال ۹۱ فرآیند دریافت چک در صدور آرم طرح ترافیک حذف شده است.