به گزارش ایسنا، آیتالله محمد تقی مصباح یزدی در همایش جنسیت از نگاه دین و روانشناسی در قم با بیان اینکه آثار فرهنگ غربی در دنیا فراگیر شده است اظهار کرد: مسائلی همچون تلفن همراه، اینترنت، ارتباط بین دختر و پسر از جمله مواردی است که میتوان به صراحت از آنها به عنوان بلایای عام نام برد که خواه یا ناخواه کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران را فرا گرفته و شیوع فرهنگ غرب بسیاری از عناصر دینی و فرهنگی دین ما را تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: با توجه به این موارد برای بررسی و معرفی معارف اسلام با این مشکل مواجه هستیم که کسانی وجود دارند که در تلاش هستند تا با به کارگیری علم؛ آیات و روایات را با غیرحقایق دین و مطابق با فرهنگ جهان مطابقت دهند.

وی با اشاره به بعضی از تئوری‌های در حال تدریس علم روان‌شناسی غربی اظهار کرد: امروز در بسیاری از دانشگاه‌های ما در رشته مشاوره مساله هم‌جنس‌بازی را پذیرفته و بیان می‌کنند که انسان فطرتاً بر اساس اصول ژنتیک تمایل به جنس موافق دارد. این‌ها در واقع هم‌جنس بازی را توجیه علمی می‌کنند و بزرگترین گناهی را که اسلام بزرگترین مجازات را برای آن تعیین کرده است را با همین توجیهات علمی تجویز می‌کنند.

این استاد حوزه اظهار کرد: امروز روسای‌جمهور آمریکا برای رییس‌جمهور شدن این شعار را مطرح می‌کنند که آزادی هم جنس‌بازی خواهید داشت و متاسفانه این فرهنگی است که بر دنیا حاکم است و افرادی ضعیف‌النفس در کشور ما با تسلیم شدن در مقابل این حرف‌ها در صدد توجیه علمی بر می‌آیند.

وی تاکید کرد: دست از حقایق اسلام برندارید که کوچکترین تغییری در این مساله برای ما در آخرت مسوولیت به دنبال دارد و از طرفی دیگر به مسلمات شرع خدشه وارد نکنید و خرافاتی که ارتباطی به حقایق اسلام ندارد را جدا و با آن مبارزه کنید تا دشمنان جرات دخالت و نفوذ فرهنگی در کشور ما را نداشته باشند.

وی با تاکید بر «مقابله شدید با خرافات محلی و افراط گرایی‌های چسبانده شده به اسلام» گفت: اسلام از این دروغ‌ها بیزار است و صریحا " با آن مبارزه می‌کند.

این عضو مجلس خبرگان با اشاره به وضعیت اجتماعی زنان در دوران پیامبر(ص) ادامه داد: در دوران پیامبر(ص) زنان در مجامع و مساجد حضور داشتند و طوری نبود که شناخته نشوند، این در صورتی است که هنوز در بعضی از مناطق ایران دختر بدون اجازه پسر عمویش حق ازدواج ندارد، این در کجای اسلام وجود دارد؟ این از مواردی است که اسلام با آن مخالف است و باید در مقابل این‌ها با بیانی منطقی و مستدل در اثبات این‌که تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، ایستاد، در غیر این‌صورت جامعه اسلامی با این خرافه‌پردازی‌ها به سعادت نخواهید رسید.

وی افزود: باید با جدیت این تئوری‌ها را پیش برد و نباید از این تئوری‌ها که در بعضی از دانشگاه‌ها مطرح می‌شود ترسید.

وی با اشاره به موج تشکیل گروههای فمنیستی اظهار کرد: عکسالعمل مسلمانان در مقابل این شبههافکنیها به ۲ صورت بود؛ گروه یک به بهانه دفاع از اسلام بر این باورند که استفاده این احکام فقهی برای صدر اسلام و در زمان پیامبر(ص) است و شعار میدهند که احکام اسلام صحیح ولی تاریخمند است و مانند دارویی است که تاریخ مصرف آن گذشته است. گروه دیگری که از اعتدال بیشتری برخوردار هستند اینگونه بیان میکنند که احکام مربوط به حقوق زن ومرد احکامی اولیه است و باید بر این احکام اولیه یکسری احکام ثانویه حاکم باشد تا قابلیت استفاده و اجرا را داشته باشند در صورتی که این لحن کلام با مطلب قبلی از نظر روح کلام تفاوتی ندارد و تنها زبان آن متفاوت است.