ارسلان قربانی در گفتگو با مهر با اشاره به برخی جزئیات همکاریهای علمی بین الملل ایران با کشورهای جهان، تاکید کرد: وزارت علوم با تمام کشورهای دنیا به جز اسرائیل در چارچوب چشم انداز همکاریهای تعریف شده بین المللی وزارت علوم و برنامه های وزیر در امور بین الملل، ارتباط علمی دارد.

وی به شرط ادامه همکاریهای بین المللی با آمریکا اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم با تمام کشورها همکاریهای بین المللی را در چارچوب منافع ملی کشور توسعه دهیم. حتی با ایالات متحده آمریکا که روابط دیپلماتیک نداریم در صورتیکه به منافع ملی کشور آسیبی نرسد، همکاری علمی می کنیم البته در کل هرگاه کشوری از جمله آمریکا در این روابط بین الملل قصد آسیب رساندن به منافع ملی ایران را داشته باشد، ادامه روابط متوقف می شود.

قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل معتقد است کشورها در روابط بین الملل علمی آسیبی به یکدیگر نمی رسانند و این روابط امری فرایندی و متعلق به همه است.

وی در ادامه به اولویت همکاری با سایر کشورها اشاره کرد و افزود: اولویت همکاریهای بین المللی علمی وزارت علوم با کشورهای همسایه و اسلامی که روابط ما با آنان همسویی و همگرایی بیشتری دارد، اعلام شده است.

قربانی درباره برخی همکاریها با کشورهای بلاروس، تاجیکستان و آمریکا گفت: کشور بلاروس با ایران پروژه ها و کمیته های مشترک علمی فناوری دارد که رئیس این کمیته، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم است. همچنین کمیته ای مشترک با تاجیکستان در وزارت علوم و طی هفته گذشته تشکیل شد.

به گفته قربانی، ایران با آمریکا کمیته مشترک ندارد اما در برگزاری کنفرانسها، دستاوردهای علمی، مسائل دانشگاهی و استفاده استادان از فرصتهای مطالعاتی، با این کشور ارتباط دارد.