سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با مهر اظهار داشت: صبح امروز همسو با اجرای طرح امنیت محله محور با آتلیههای عکاسی و فیلم برداری غیرمجاز و کافی نت های متخلف برخورد شد. در قالب اجرای این طرح کافی نت ها و آتلیههایی که خلاف مقرارات صنفی و هنجارهای اجتماعی فعالیت می کردند به عنوان متخلف شناسایی و پلمپ شدند.

وی ادامه داد: در این طرح از ۹۰ آتلیه و ۲۶۰ کافی نت بازدید شد که تعدادی از این واحدهای متخلف پلمپ و تعدادی نیز اخطار پلمپ دریافت کردند. ضمن اینکه به تعدادی از صاحبان واحدهای صنفی تذکر داده شد.

رئیس پلیس تهران با اشاره به اینکه در این طرح با کسانی که در پی گمراه کردن جوانان بوده و سعی در انجام اعمال خلاف قانون و اخلاق دارند بدون اغماض برخورد می شود، افزود: آتلیه های متخلف با نشانه گرفتن کانون خانواده ها و افشای مسائل خصوصی افراد باعثبروز مشکلات فراوانی برای آنها می شوند. همچنین کافی نت های متخلف با ارائه خدمات غیر قانونی در راه آسیب رساندن به جوانان و به تبع آن خانواده ها حرکت کرده که پلیس برخورد با آنها را وظیفه خود می داند.

ساجدی نیا تاکید کرد: این طرح ها در راستای طرح امنیت محله محور و بنا به خواست خانواده ها در دستور کار پلیس قرار دارد.