به گزارش فارس، رضا جاگیری پیرامون وضعیت گرمخانه های موجود در شهر تهران با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان تجهیز و افزایش آن ها با اشاره به اینکه هم اکنون در شهر تهران دو گرمخانه با ظرفیت ۸۰۰ نفر به طور مستمر به فعالیت می پردازند، اظهار کرد : در شرایط بحرانی و برودت هوا ظرفیت این گرمخانه ها حتی به هزار و ۴۰۰ نفر هم می رسد .

وی ادامه داد: با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان ظرف سه هفته آینده در پنج پهنه از شهر تهران گرمخانه های اضطراری احداثمی شود و هم اکنون در این خصوص فضاسازی های لازم در مناطق در حال انجام است.

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران اضافه کرد: همچنین در نظر داریم گرمخانه ای مخصوص بانوان احداثکنیم که در این زمینه در حال حاضر سه نقطه در نظر گرفته شده است.

جاگیری در ادامه از راه اندازی گرمخانه های کوچک با ظرفیت حداکثر صد نفر در تمام مناطق شهر تهران خبر داد و افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در نظر داریم تا پایان سال آینده هر کدام از مناطق شهر تهران دارای گرمخانه کوچکی با ظرفیت حداقلی ۶۰ وحداکثری ۱۰۰ نفره باشد که توسط متولیان مردمی و هیات امنای مردمی اداره شود، تا در این راستا مشارکت مردمی برای توانمند سازی بی خانمان ها افزایش یابد.

وی اضافه کرد: هم اکنون برنامه این طرح در حال تدوین است و امیدواریم هر چه سریع تر در کمیسیون اجتماعی شهرداری تهران به تصویب برسد.

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنانش در خصوص مشکلات افراد بی خانمان به بحثبیمه این افراد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هیچ سازمان بیمه گری بیمه این افراد بی خانمان را تقبل نمی کند چرا که بنا بر قانون شخص باید دارای کارت هویت برای بیمه شدن باشد که این افراد اغلب کارت ملی و شناسنامه ندارند.

وی ادامه داد: البته در این خصوص ما اعلام آمادگی کردیم تا هزینه بیمه این افراد را پرداخت کنیم اما سازمان های بیمه گر مطابق با دستورالعمل ها این اقدام را به انجام نمی رسانند. در این زمینه لازم است نگاه دستورالعملی به نگاه حل مشکل تبدیل شود و رویکردها به نحوی تبیین شود تا مشکل این افراد برطرف شود.

جاگیری در ادامه با بیان اینکه فرایند ارائه خدمات به بی خانمانان در کشور به خوبی دیده نشده، به وجود ستاد ساماندهای بی خانمان ها در استان تهران اشاره کرد که در واقع ۱۲ نهاد و سازمان عضو آن هستند اما توسط این نهادها هیچ اقدامی از فبیل ارائه آموزش های لازم و خدمات مناسب برای توانمند سازی این افراد به انجام نمی رسد، گفت: قطعا اگر این اقدامات توسط ستاد ساماندهی بی خانمان ها به انجام رسد، بیش از ۵۰ درصد از این افراد بی خانمان از گردونه بی خانمانی خارج می شوند.