سرهنگ رحیم رمضانآقایی روز شنبه در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه هماکنون گواهینامههای ب۱، ب۲، پ۱ و پ۲ در کشور به صورت الکترونیکی و هوشمند صادر میشود، افزود: تاکنون حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار جلد گواهینامه هوشمند در کشور صادر شده است.

وی به تجمیع گواهینامه‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته از ابتدای دی ماه تمامی گواهینامه‌های المثنی، تعویض و جدیدالصدور در کشور تجمیع شده و به صورت الکترونیکی و هوشمند صادر می‌شوند.

رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا در توضیح تجمیع گواهینامه‌ها تصریح کرد: از ابتدای دی ماه تمامی افرادی که قصد دارند گواهینامه دیگری بگیرند باید تمامی گواهینامه‌هایی که در اختیار دارند را تحویل داده و یک گواهینامه تجمیع شده هوشمند دریافت کنند. از سوی دیگر تمامی گواهینامه‌های المثنی و تعویضی نیز به صورت هوشمند و تجمیع شده صادر می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه گواهینامه‌های جدید دارای چیپ‌های هوشمند بوده و تمامی مشخصات فردی راننده اعم از گروه خونی، بیماری‌های خاص، تخلفات و نمرات منفی در چیپ این گواهینامه درج می‌شود، گفت: در صورتی که دسترسی نامناسب به چیپ این گواهینامه‌ها صورت گیرد اطلاعات آن به صورت اتوماتیک پاک می‌شود و فرد دارای گواهینامه مکلف است برای دریافت مجدد گواهینامه به پلیس + ۱۰ مراجعه کند.

رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه برآورد می‌شود حدود ۳۰ میلیون جلد گواهینامه قدیمی در کشور وجود داشته باشد، به ایسنا گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با تجمیع گواهینامه‌های قدیمی، شمار گواهینامه‌های کشور به حدود ۲۰ میلیون جلد کاهش یابد.

وی در خصوص تعویض گواهینامهها در کشور گفت: بر اساس قانون از یک ماه پیش از پایان انقضای مهلت گواهینامه دارندگان گواهینامهها میتوانند برای تعویض گواهینامه خود مراجعه کنند و قطعا اگر مهلت گواهینامه به اتمام برسد و دارنده گواهینامه برای تعویض آن مراجعه کنند باید جریمه پرداخت کنند.