به گزارش ایسنا،دکتر خدایی با بيان اينكه تا اين لحظه بالغ بر۷۵۰ هزار نفر در اين آزمون ثبتنام كردهاند، گفت: داوطلبان ميتوانند در فرصت تعيين شده علاوه برثبتنام نسبت به ويرايش اطلاعات ثبتنامي خود اقدام كنند.

وي درخصوص تمديد مجدد آزمون كارشناسي ارشد گفت: با توجه به تقاضاي بالاي داوطلبان كه در پرداخت اينترنتي مشكل داشتند، بنابراين مهلت ثبتنام آزمون تا روز سهشنبه يكم آذر ماه تمديد شد كه البته مشكل پرداخت اينترنتي به سازمان سنجش ارتباط ندارد.