كلوسن استيلتن مدير اين شركت، قيمت هر تكه ۱۰۰ گرمي اين پنير را حدود ۶۰ پوند اعلام كرد كه قيمت آن ۶۷ برابر قيمت پنيرهاي معمولي اين شركت است.به گفته استیلتن، مقدار ذرات طلا به حدی است که به راحتی در پنیر دیده و زیر دندان حس می‌شود.

به گزارش ايسنا به نقل ازديلي ميل اين شركت توليدي موادلبني قصد دارد پنيرهاي حاوي طلا را براي فروش در تعطيلات كريسمس در بازار عرضه كند.