به گزارش مهر، علی بابایی نماینده شرکت هواپیمایی "ایرانایر" مستقر در ستاد مدینه منوره در این باره گفت: تعداد مراجعات روزانه زائران برای تغییر زمان پرواز زیاد است اما شرکت هواپیمایی "ایرانایر" روزانه توانایی موافقت با ۲۰ درخواست را دارد.

وی از تغییر ایستگاه پروازی و تغییر روز پرواز به عنوان خدماتی نام برد که نمایندگی شرکت هواپیمایی " ایران‌ایر " مستقر در ستاد مدینه منوره به زائران ارائه می‌کند.

بابایی خاطرنشان کرد: نمایندگی شرکت " ایران‌ایر " مستقر در ستاد مدینه منوره، اولویت ارائه خدمات را متوجه زائرانی می‌داند که درخواست‌شان به تائید ستاد مدینه منوره رسیده باشد.

عباس برومند مسئول دفتر نمایندگی شرکت هواپیمایی ماهان در ستاد مدینه منوره نیز گفت: تغییر ایستگاه‌های پروازی و جلو افتادن زمان پرواز، عمده درخواست زائران را تشکیل می‌دهد اما به دلیل اینکه عمده این درخواست‌ها یکطرفه است لذا نمی‌توانیم پاسخگو باشیم..

برومند درباره خدماتی که شرکت ماهان در زمینه جابه جایی ایستگاه‌های پروازی و جابه جایی تاریخ پرواز دو زائر با یکدیگر می‌تواند ارائه دهد، گفت: در صورتی که دو زائر با هم بخواهند پروازشان را تغییر دهند محدودیتی نسبت به ایستگاه پروازی یا تاریخ پرواز یا حتی شرکتی که پرواز را انجام می‌دهد ندارند و این جابه جایی به راحتی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حتی در صورتی که قرار باشد پرواز بازگشت یک زائر توسط شرکت هواپیمایی ماهان صورت گیرد و قرار باشد پرواز بازگشت زائر دیگر توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر انجام شود، هر چند ایستگاههای پروازیشان و تاریخ پروازشان نیز متفاوت باشد، اما این دو زائر میتوانند پروازهایشان را جابه جا کنند.