به گزارش ایرنا،نقشه های پیش یابی سازمان هواشناسی حاكی از ورود سامانه بارشی جدید از غرب و جنوب غرب كشور است كه طی سه روز آینده مناطق مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد.

این سامانه بارشی به تدریج از امروز در جنوب غرب، غرب، دامنه های زاگرس فعال بوده و در ادامه در دامنه های جنوبی البرز و برخی نقاط مرکزی کشور ابرناکی، بارش باران و وزش باد را در پی خواهد داشت.

سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است بارش ها در مناطق سردسیر و ارتفاعات به صورت برف بوده و در مناطق جنوبی با رعد و برق همراه باشد.

این در حالی است که فعالیت این سامانه روز یکشنبه تشدید بارش ها در جنوب غرب، غرب، دامنه های جنوبی و مرکزی زاگرس و دامنه های جنوبی البرز را در پی داشته و پس از آن گستره بارش ها به شمال شرق، نواحی مرکزی و برخی مناطق شرق و شمال غرب کشور نیز می رسد.

بر اساس این گزارش، روز دوشنبه هفته جاری نیز در مناطق شمال شرق، شرق و دامنه های زاگرس نیز بارش ها ادامه خواهد داشت.

با نفوذ هوای سرد از عرض های شمالی، دمای هوا در نیمه شمالی كشور به طور محسوسی كاهش می یابد، ضمن اینكه از روز دوشنبه با شمالی شدن جریان ها بر روی دریای خزر، بارش در نواحی ساحلی تشدید می شود.