چندروز پیش، مدیر یكی از مدارس ابتدایی پسرانه در شهرستان اشنویه با مركز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و از آزار و اذیت یكی از دانشآموزان از سوی نامادریاش خبرداد. در پی این تماس، ماموران با حضور در مدرسه مشاهده كردند، دست و پای این كودك سوخته و پیشانیاش نیز زخمی شده است. پس از آن، كودك با هماهنگی قضایی به پزشكی قانونی معرفی شد و پزشكان پس از معاینه او نظر دادند كه او آزار جسمی دیده است.

کودک هشت‌ساله در جریان تحقیقات پلیس با معرفی نامادری‌اش به عنوان عامل حادثه گفت: پس از جدایی والدینم، پدرم با زن جوانی ازدواج کرد اما نامادری‌ام از همان ابتدا با من بدرفتاری می‌کرد. کودک آسیب‌دیده افزود: او همیشه کتکم می‌زد و با سیخ داغ بدنم را می‌سوزاند و تهدید می‌کرد تا در این‌باره به پدرم حرفی نزنم. او اضافه کرد: نامادری‌ام حتی اجازه نمی‌داد به دیدن مادرم بروم و همیشه از من نزد پدرم بدگویی می‌کرد.

کودک آسیب‌دیده گفت: یک‌بار در مورد بدرفتاری‌های او با مادرم حرف زدم اما وقتی نامادری‌ام به این موضوع پی‌برد، بدرفتاری‌هایش بیشتر شد. وی ادامه داد چندروز پیش نیز چنان کتکم زد که پیشانی‌ام به‌شدت زخمی شد به همین دلیل، از خانه‌مان می‌ترسم و حاضر نیستم به آنجا برگردم. در پی اظهارات این کودک و نظریه پزشکی قانونی مبنی بر شکنجه شدن او، نامادری سنگدل و پدر کودک به پلیس آگاهی اشنویه منتقل و بازجویی شدند. پدر کودک ادعا کرد، همسرش او را شکنجه نداده و فقط به دلیل شیطنت، کودک را تنبیه کرده است.

در پی اظهارات پدر كودك، نامادری او نیز بازجویی شد و گفت: من علاقهای به فرزند شوهرم نداشتم. میخواستم او با مادرش زندگی كند، اما شوهرم دوست داشت فرزندش نزدمان بماند. او اضافه كرد: نسبت به این كودك كینه به دل گرفتم و درصدد انتقام از شوهرم بودم. بنابراین، مدت یك سال، وقتی شوهرم به محل كارش میرفت، فرزند او را كتك میزدم. در پی اعتراف نامادری، با توجه به اینكه او در آستانه زایمان بود، با قرار وثیقه، از سوی دادیار شعبه اول دادسرای اشنویه آزاد شد اما تحقیقات تكمیلی از این نامادری ادامه دارد. پسر آسیبدیده با هماهنگی قضایی به مادر خود تحویل داده شده است.