آنظور که آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد، مهمترین دلیل اعتیاد، کنجکاوی است. به گفته حمید صارمی، مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۸.۴ درصد از معتادین به علت لذت طلبی، ۱۴ درصد به خاطر رهایی از استرس و اضطراب، ۲۲.۸ درصد به دلیل کنجکاویهای هدایت نشده، ۱۳.۲ درصد به صورت تفریحی و ۳.۲ درصد نیز با نیت تقویت قوای جنسی به سوء مصرف موادمخدر آلوده شدهاند.

او که در همایش پیشگیری از اعتیاد که در سمنان حرف می زد، همچنین گفت: سیستم هوشمند اعتیاد یعنی استکبار جهانی، تغییر الگوی مصرف و جذب مصرف کننده بیشتر را هدف قرار داده است، از بین بردن نسل، ترویج پوچ‌گرایی و ایجاد مانع برای توسعه فرهنگی کشور از مهمترین برنامه های شبکه توزیع جهانی است.

به گزارش ایسنا او بر بازبینی تلاش‌های انجام شده، شناسایی راه‌های نرفته، نقد شیوه‌های گذشته و آینده شناسی و آینده نگری برای برنامه‌ریزی در مبارزه با پیشگیری از اعتیاد تاکید کرد.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بر توانمندسازی روانی کودکان، نوجوانان و جوانان با هدف ارتقای اقتدار ذهنی و رویکرد اجتماعی در بین آنان تاکید کرد.