عبدالامیر عرفی در گفتگو با مهر افزود: طبق بخش نامهای که حدود یکماه پیش به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ کردیم، اگر مدیرمدرسه ای بخواهد در راستای کیفیت بخشی به آموزشهای خود آزمون پیشرفت تحصیلی یا کنکور آزمایشی با همکاری موسسات غیردولتی برگزار کند ابتدا باید این موضوع را با اداره کل در میان گذاشته و فرم های مربوطه را پر کند و سپس در صورت تایید آن موسسه از سوی معاونت آموزشی اجازه فعالیت دارد.

مدیرکل سنجش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: مدیران مدارس نمی توانند هر نوع آزمونی را بدون مجوز اداره کل برگزار کنند و اگر آموزش و پرورش به هر شکلی این موضوع را متوجه شود برای مدیر مدرسه تخلف محسوب می شود.

عرفی افزود: در حقیقت با این روش بدنبال حذف آزمونهای متعدد و غیرضروری هستیم که در برخی از مدارس برگزار می شود و آموزشهای عادی را دچار اختلال می کند.

پیش از این نیز مدیرکل سنجش وزارت آموزش و پرورش گفته بود: "تمام مراکز خصوصی که قصد برگزاری کنکورهای آزمایشی در مدارس را دارند از این پس باید از وزارت آموزش و پرورش مجوز لازم را کسب کنند".