به گزارش فارس، ترافیک در تهران همیشه وجود دارد ولی کافی است قطرهای باران ببارد و دیگر معابر و شریانهای اصلی بسته میشود.

امروز میزان آبگرفتگی در معابر کم بود اما به دلیل لغزنده بودن معابر خودروها سرعت خود را کم کرده و همین امر باعثبروز ترافیک شد.

ریزش باران و لغزنده بودن معابر سر فاصله حرکت اتوبوس‌ها را افزایش می‌دهد و همین امر باعثجمع شدن انبوه جمعیت در ایستگاه‌ها می‌شود وقتی یک اتوبوس می‌آید هجوم مسافران به سمت اتوبوس و مشکلاتی که ایجاد می‌شود را شاهدیم.

ترافیک در روزهای بارانی سنگین‌تر از روزهای قبل می‌شود چرا که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند در این روز از خودروهای شخصی برای تردد استفاده کنند و همین امر باعثبروز مشکل می‌شود.

دیگر بسته شدن خیابانهای شهر در روزهای بارانی به یک امر عادی تبدیل شده است.بهتر است مسئولان برای رفع این مشکل اقدام اساسی انجام دهند.