به گزارش مهر، تیرماه سال ۷۲ ماموران پلیس با دریافت خبر مرگ مشکوک مرد جوانی به نام مجید - در یکی از بیمارستانهای جنوب تهران - با دستور قاضی کشیک ویژه قتل به تحقیق در این باره پرداختند. بررسیهای مقدماتی حاکی از آن بود که مجید روز قبل از مرگش به خانه یکی از بستگانش به نام فاطمه رفته و چند ساعت بعد در حالی که نیمه جان در خیابان رها شده بود، از سوی دوستانش به بیمارستان انتقال یافت.

این در حالی بود که مجید در میانه راه اعلام کرده بود، مسمومش کرده اند. ساعاتی بعد از انتقال مجید به بیمارستان و با وجود تلاش های تیم پزشکی، او در جدال با مرگ مغلوب شد بنابراین تلاش برای افشای راز قتل کلید خورد. تا این که فاطمه – ۵۳ ساله – فردی که آخرین بار مقتول به خانه اش رفته بود پس از دستگیری به همراه چند مظنون دیگر لب به اعتراف گشود و گفت که مجید را با خوراندن دوغ مسموم به سم گیاهی به قتل رسانده است. در پی اعتراف های متهم، کارشناسان پزشکی قانونی نیز پس از کالبد شکافی و آزمایش های سم شناسی، علت مرگ را استفاده از سم گیاهی اعلام کردند.

چند تن از اعضای خانواده و بستگان متهم نیز در تحقیقات قضایی، علیه او شهادت دادند. این در حالی بود که متهم در جلسات بازجویی منکر قتل شد و خود را بیگناه خواند.

بدین ترتیب متهم پس از چهار بار محاکمه سه بار به قصاص نفس – اعدام – محکوم شد که هر بار این احکام در دادگاه عالی نقض گردید. تا این که پس از چهارمین جلسه محاکمه، قاضی پرونده او را تبرئه و با قرار یکصد میلیون تومانی آزاد کرد. وقتی پرونده برای پنجمین بار به شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی – جزایی تهران، ارسال شد قاضی خردمند با بررسی های لازم متهم را برای چهارمین بار به قصاص نفس – اعدام – محکوم کرد اما دیوان‌عالی کشور باز هم رای را ابرام نکرد.

اکنون پرونده باز هم در اختیار دادگاه عمومی قرار گرفته و فاطمه در حالی روز امروز پای میز محاکمه میرود که هنوز بر بیگناهیاش اصرار دارد. فاطمه طی ۱۸ سال گذشته روزهای سختی را سپری کرده و در این مدت ۲۰ بار اقدام به خودکشی کرده است.