فعلا این کاریکاتور را که بچه های شهرری به آقا جعفر هدیه کردند، تحویل بگیرید تا بعدا مفصل درباره فرمانداری ری و ماجراهایش بنویسم.منبع: وبلاگ تفکر با چاشنی خنده